متن استاتیک شماره 54 موجود نیست

  لینک ثبت نام

لینک گروه پیام رسان بله

 
جهت دریافت برنامه دوره پودمانی یادگیری الکترونیکی اینجا کلیک کنید. 
 
دوره پودمانی یادگیری الکترونیکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی
سطح پایه و پیشرفته

۱. برنامه آموزشی دوره پایه و پیشرفته

یادگیری الکترونیکی و آموزش مبتنی بر فناوری رویکردی نوین در فرایندهای یاددهی  یادگیری است که در دهه های اخیر مورد توجه موسسات آموزشی و به ویژه دانشگاهها قرار گرفته است. این رویکرد برای یادگیرندگان امکان یادگیری در هر زمان و در هر مکان و برای همه را فراهم می­نماید. توجه به یادگیری الکترونیکی زمانی دوچندان می­شود که ما در دانشگاه­های امروز با نسلی از دانشجویان مواجه هستیم که هم­عصر با ظهور فناوری­های نوین متولد شده­اند و استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای آنها نه یک انتخاب که بخشی از زندگی روزمره آنهاست و گاه جدا شدن از آن بعید به نظر می­رسد. از این رو سیاست توسعه کاربست فناوری­های نوین در آموزش علوم پزشکی یکی از سیاست های اصلی دانشگاههای علوم پزشکی است. بدین منظور همه اجزای آموزش و یادگیری اعم از دانشجو، مدرس، کارشناسان، محتوای علمی، روش های تدریس و ارزشیابی و ... از این سیاست ها تاثیر می پذیرند.

به زعم صاحبنظران، اعضای هیات علمی قلب آموزش عالی هستند و مهمترین و تاثیرگذارترین نقش را در توسعه علمی در دانشگاه‌ها ایفا می کنند. از این رو توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه آشنایی و کاربست فناوری های نوین در آموزش علوم پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار است. سابقه برگزاری دوره های توانمندسازی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به سال ۱۳۸۸ بر می گردد که اولین دوره کشوری با عنوان «دوره یک ماهه فلوشیپ یادگیری الکترونیکی» در سطح کشوری برگزار شد و این حرکت تا سال ۱۳۹۸ به طور متداول ادامه داشت. اما در اواخر سال ۱۳۹۸ و با شیوع پاندمی کرونا و تعطیلی کلاس های حضوری زمینه ای را فراهم کرد که آموزش الکترونیکی به عنوان تنها استراتژی جامع در سراسر دنیا برای احیای آموزش بکارگرفته شود و در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ دوره های متعددی با رویکرد توانمندسازی مدرسین در بهره گیری از روش های نوین آموزش مبتنی بر نیاز اعضای هیات علمی طراحی و پیاده سازی شد. اما اکنون پس از کنترل نسبی و پشت سرگذاشتن پاندمی کوید ۱۹ وارد مرحله جدیدی از آموزش علوم پزشکی شده ایم. دوره ای که با در نظر داشتن نقاط قوت هر دو شیوه حضوری و الکترونیکی (مجازی) دانشگاه ها را به رویکردی ترکیبی و مبتنی بر فناوری های نوین فرا می­خواند.

همسو با برنامه جامع تعالی، عدالت و بهره وری، با تاکید بر محور «توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای یادگیری» رویکردی توسعه ای و تکمیلی در برنامه های پیشین ضروری می نمود. دوره پودمانی یادگیری الکترونیکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی» در دو سطح پیوسته «پایه» و «پیشرفته» تلاش کرده است با رویکرد مبتنی بر شایستگی[۱] های مورد انتظار از یک مدرس علوم پزشکی در دوران پساکرونا، زمینه توسعه هدفمند یادگیری ترکیبی را فراهم آورد.   

۱-۱. هدف کلی

توسعه دانش، مهارت و نگرش اعضای هیات علمی در زمینه کاربست مناسب یادگیری ترکیبی در آموزش علوم پزشکی

۲-۱. مدیریت و مدرسین دوره

·        معاون آموزشی دانشگاه: استاد دکتر افشین امینی، دکتری تخصصی بیهوشی

·        مدیریت دوره: دکتر ناهید ظریف صنایعی، دکتری برنامه ریزی آموزش از دور، رئیس دانشکده مجازی

·        دبیر علمی دوره: دکتر زهرا کریمیان،  دکتری مدیریت آموزش عالی، معاون پژوهشی دانشکده مجازی

·        مدرسین دوره به ترتیب حروف الفبا: دکتر حسین پارسایی، دکتر شهرام پایدار، دکتر ناهید ظریف صنایعی، دکتر زهرا کریمیان، دکتر حمید محمدی، دکتر لیلی مصلی نژاد، دکتر جلیل معصومی، دکتر مانوش مهرابی.

·        کارشناسان همکار؛ خانم ها و آقایان به ترتیب حروف الفبا: مریم تراشچین، لیلا جعفری، نیره بمانی حقیقی، داریوش رضایی، الهه شجاعی زرقانی ، مرجان طلوع، سیدمحمد حسین میرهادی، حجت نقاش.

·        کارشناس مسئول آموزشی دوره: الهه شجاعی زرقانی (شماره تماس ۳۲۳۵۲۹۴۲ و  ۳۲۳۰۰۰۳۷ / داخلی ۲۰۲۰

 شماره همراه ۰۹۳۳۶۳۷۳۲۸۵

۳-۱. راهبردهای آموزشی

این دوره به شیوه ترکیبی و مجموعه ای از آموزش های حضوری، الکترونیکی همزمان و غیر همزمان برگزار می شود و از رویکرد یادگیری فعال و خودراهبر استفاده خواهد شد. هفته اول آموزش به معرفی دوره و ارائه مباحث نظری پرداخته می شود و بخشی از محتوای دوره به صورت چندرسانه ای غیر همزمان بر روی سامانه بارگذاری شده است که شرکت کنندگان طبق برنامه زمانی ارائه شده و متناسب با شرایط شغلی و زمانی خود در مورد پیگیری یادگیری خود اقدام خواهند کرد.

۴-۱. روش های تدریس

·        سخنرانی تعاملی کوتاه آنلاین همزمان و پرسش و پاسخ و ارائه بازخورد فردی و گروهی

·        ارائه آموزش های غیر همزمان از طریق محتواهای الکترونیکی بارگذاری شده بر روی LMS نوید

·        مشارکت شرکت کنندگان در فعالیت های یادگیری شامل خودآزمون و تالار گفتگو بر روی LMs نوید

۵-۱. منابع آموزشی

·        محتوای چندرسانه ای بارگذاری شده بر روی سامانه LMS نوید

·        فایل کتابهای مرتبط با آموزش و یادگیری الکترونیکی(مطالعه آزاد)

۶-۱. شیوه ارزشیابی مشارکت شرکت کنندگان

·        آزمون (پیش آزمون و پس آزمون) در ابتدا و انتهای دوره (در انتهای دوره امکان ۳ بار شرکت در آزمون وجود دارد و انتظار می رود شرکت کنندگان مجموعا از ۴۰ نمره کل آزمون حداقل ۳۰ نمره را کسب نمایند)

·        شرکت در تالار گفتگو و بحث و اظهار نظر پیرامون سوال مطرح شده (مشارکت فعال)

۷-۱. شیوه ارزشیابی اثربخشی برنامه (با مدل کرک پاتریک)

·        واکنش: ارزشیابی مدرسین و عناوین جلسات در انتهای مباحث آنلاین و آفلاین با تکمیل پرسشنامه رضایت

·        یادگیری: مقایسه نمره پیش آزمون و پس آزمون

·        رفتار: میزان کاربست دوره در محیط واقعی کار با خوداظهاری شرکت کنندگان پس از گذشت چند ماه از اتمام دوره

۸-۱. الزامات پیش از دوره

·       تنظیمات لپ تاپ و نصب نرم افزارهای مورد نیاز پیش از دوره الزامی است

·       نصب نرم افزار Adobe Connect بر روی لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی برای شرکت در کلاس های مجازی

·       نصب نرم افزار  AnyDesk بر روی لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی برای کمک گرفتن از کارشناسان و رفع اشکال

·       اخذ شناسه و پسوورد قبل از حضور در دوره از کارشناس مسئول دوره

۹-۱. شیوه دریافت گواهی دوره

·        در انتهای دوره، پس از مشارکت اعضای محترم هیات علمی در تالار گفتگو و تکمیل پیش­آزمون و پس­آزمون حداکثر تا یک هفته بعد از اتمام دوره، گواهی الکترونیکی شرکت کنندگان صادر و از طریق ایمیل ارسال خواهدشد.

۱۰-۱. امتیاز آموزشی دوره

·       شرکت در دوره پودمانی یادگیری الکترونیکی پایه و پیشرفته(فلوشیپ یادگیری الکترونیکی سابق) برای ارتقا به مرحله دانشیاری ضروری و معادل با ۱۰۰ ساعت آموزشی است و در مراحل ارتقا یک امتیاز دانش پژوهی به آن اختصاص می یابد.

۱۱-۱. هزینه

۱-۱۱-۱. مبلغ هزینه دوه

·       اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ۲۰۰ هزار تومان

·       اعضای هیئت علمی دانشگاههای کلان منطقه پنج(دانشگاه های علوم پزشکی بوشهر، هرمزگان، یاسوج، جهرم، لارستان، گراش، فسا) : ۵۰۰ هزار تومان

·       اعضای هیات علمی سایر دانشگاه‌ها: یک میلیون و پانصد هزار تومان

۲-۱۱-۱.  نحوه واریز هزینه

·       شماره حساب: ۸۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۰۱۰۳۰۴۱۴۹۵IR

·       شناسه واریز: ۳۹۲۱۱۰۱۵۸۱۲۴۰۰۸۰۰۲۵۳۴۲۳۲۱۵۰۰۰۰

·       به نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

 
دقت داشته باشید که زمان انتقال وجه ثبت کد شناسه الزامی می باشد و حتی فیش و حواله های انتقال وجه موفق بدون کد شناسه از نظر حسابداری دانشگاه علوم پزشکی فاقد اعتبار بوده و قابل پیگیری نمی باشد 

۱۲-۱. شیوه ثبت نام

۱-۱۲-۱. لینک ثبت نام                                  Vu.sums.ac.ir

۱-۱۲-۱. ایمیل                     elearning.sums@gmail.com

۲-۱۲-۱. لینک برگزاری کلاسهای آنلاین و محتواهای الکترونیکی             Class۲.vu.sums.ac.ir/education

 

توجه!

همکاران عزیز برای برقراری ارتباط بیشتر با شرکت کنندگان و تعاملات دوره، لطفا همه شرکت کنندگان پیام رسان بله را روی موبایل یا کامپیوتر خود نصب نمایند. جهت نصب این پیام رسان لطفا از طریق لینک ذیل اقدام فرمایید:   https://web.bale.ai

شماره همراه دانشکده مجازی  ۰۹۳۳۶۳۷۳۲۸۵

 

جهت ثبت نام در دوره پودمانی یادگیری الکترونیکی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت برنامه دوره پودمانی یادگیری الکترونیکی اینجا کلیک کنید.