متن استاتیک شماره 54 موجود نیست

تاریخچه

قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال ۱۳۸۷ وظایف قطب بودن خود را بر اساس تدوین استراتژی و تعهد به پیاده سازی دقیق آن آغاز کرد. از همان سال برنامه توسعه در کل دانشگاه را بر اساس برنامه راهبردی مد نظر داشت و به فراهم سازی زیر ساخت های لازم و آموزش کارشناسان و اعضای هیئت علمی نه فقط در سطح دانشگاه بر در کل کشور پرداخت. تدوین کوریکولوم رشته کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی مهم ترین فعالیت از این دست است. همچنین انتشار مجله بین رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی که زمینه انتشار و ترجمان دانش این حوزه را برای نویسندگان کشور و نویسندگان بین المللی فراهم نمود. به دلیل این فعالیت ها و تشویق اعضای هیئت علمی به سمت و سوی آموزش های مجازی نیاز به تدوین آیین نامه ها و استانداردها احساس شد و در این زمینه نیز فعالیت هایی صورت گرفت به طوری که با شیوع بیماری کرونا این مرکز از معدود مراکزی بود که آمادگی لازم را در این بحران داشت و شاید با کمترین مشکل توانست از آن عبور کند. به طور خلاصه:

۱-     تهیه زیر ساخت های توسعه آموزش های مجازی از ۱۳۹۴

۲-     تدوین کوریکولوم کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی ۱۳۹۲

۳-      انتشار ۴۸ نسخه از تنها مجله علمی- پژوهشی این حوزه در منطقه

۴-     برگزاری ۳۲ دوره فلوشیپ کشوری توانمندسازی اعضای هیئت علمی

۵-     برگزاری ده ها کارگاه توانمندسازی کارشناسان در زمینه تولید محتوای الکترونیکی

۶-     برگزاری ۴ دوره مدرسه تابستانه برای دانشجویان علوم پزشکی

۷-     تدوین آیین نامه ها و مشوق ها و استانداردهای تولید محتوا و طراحی دروس ترکیبی

۸-     همکاری با سایر نهادهای استان از قبیل آموزش و پرورش و تفاهم نامه های همکاری با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

جوایز:

قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی تا گنون جوایز متعددی را در همایش ها و کنگره ها و جشنواره های متعدد دریافت نموده است اما دو جایزه زیر از برجسته ترین جوایز دریافتی است:

۱-     انتخاب دانشکده مجازی به عنوان الگوی برتر فرایند یاددهی- یادگیری در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی سازمان یونسکو (فایل مربوطه)

۲-     کسب گواهینامه اهتمام به کیفیت دانشکده مجازی در هشتمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران (فایل مربوطه)