متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
 
 سخن اول

دانشجویان عزیز  به دانشگاه علوم پزشکی شیراز خوش آمدید

دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی مقدم شما عزیزان را گرامی می دارد

 این اولین مهرماهی است که دانشجویان رشته های حضوری به شیوه مجازی وارد دانشگاه می شوند! اما مهرماه همچنان ماه مهر است!

 بسیار دوست داشتیم که چهره های جوان و شاداب و پر انرژی شما را از نزدیک ببینیم اما این روز ها پاندمی کرونا، این مهمان ناخوانده؛ تغییرات بنیادی را در سراسر دنیا و در همه ابعاد زندگی از جمله زندگی حرفه ای و تحصیلی ما ایجاد کرده است. در دنیای جدیدی که تضادهای جدید و منحصر به فردی را تجربه می کنیم. و یاد می گیریم که می شود ارتباط های بسیار نزدیک را از فاصله های بسیار دور ایجاد کنیم. یاد می گیریم که بدون حتی یکبار دیدن یکدیگر با هم دوست شویم، از هم بیاموزیم، و به هم کمک کنیم و یاد می گیریم جستجوی علم و  حقیقت، فراتر از مرزها مکانی و زمانی، در فضای مجازی جریان دارد.

    گویی که واقعیت زندگی بدون فضای مجازی مشکل و بس بعید به نظر می­رسد. در سالهایی نه چندان دور، وقتی اولین ارتباط­های دو سویه الکترونیکی از طریق ایمیل آغاز شد، شاید باور نمی داشتیم که تنها پس ازگذشت کمتر از یک دهه تلفن­های همراه، ارتباطات صوتی و تصویری مبتنی بر وب، شبکه های اجتماعی و فناوری های نوین ارتباطی مرزهای مکانی و زمانی را در نوردند و شبکه های انسانی را از دورترین فاصله ها به هم پیوند زنند. قلمروی تاثیرات فضای مجازی نه تنها در ابعاد فنی، بلکه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی نیز تحولات عمده­ای را پشت سرگذاشته است. یکی از عرصه­هایی­که از فضای مجازی تاثیر زیادی پذیرفته، فرایندهای یادهی یادگیری است. به نحوی­که یکی از مهمترین مولفه­های توسعه و تحول آموزش عالی، یادگیری الکترونیکی و آموزش­های مجازی است. شواهد نشان می دهد نرخ شتاب توسعه آموزش مجازی در دانشگاهها گاهی حتی از شتاب توسعه آموزش عالی پیشی گرفته است. ویژگی­های حاکم بر عصر جدید با نمادهایی چون سرعت، کثرت، تغییر، تنوع، بی­ثباتی، وارونگی، استقلال فردی، چابکی سازمانی و رها شدن از تقید های زمانی و جغرافیایی، گواه از تغییراتی بنیادی در آینده نزدیک است. دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی در مسیر آموزشی شما با ایجاد زیرساختهای الکترونیکی تلاش می کند امکان آموزش و یادگیری را برای شما فراهم نماید. امیدواریم با عبور همراه با سلامتی؛ از این دوره و بازگشت حضوری به محیط های آموزشی با بهره گیری از فضای مجازی به عنوان دوستی همراه در مسیر آموزش، بتوانیم زمینه توسعه یادگیری و ارتقای آموزشی را  فراهم نماییم.   
 
ریاست، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی معرفی دانشکده و گروه آموزشی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
 •  پیام رییس دانشکده