سرکار خانم نیره بمانی حقیقی

سمت: معاون پشتیبانی دانشکده مجازی

کارشناس ارشد مدیریت

 تلفن: ۰۷۱۳۲۳۶۱۶۱۸        داخلی: ۲۰۲۸

ایمیل: 

آدرس پستی: شیراز خیابان نشاط، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

وظایف معاونت پشتیبانی
 • بررسی نیازهای مالی سالیانه دانشکده از طریق تشکیل جلسات با معاونت های آموزشی ، پژوهشی ، و فرهنگی دانشجوئی با نظارت ریاست دانشکده
 • دریافت بودجه اختصاص یافته و هزینه کرد آن بر طبق اعتبارات تخصیصی
 • برسی و کنترل صورتحسابهای ماهیانه کلیه حسابها در چارچوب قوانین و مقررات مالی
 • نظارت بر فعالیت شرکت های خدماتی در اختیار دانشکده و پرداخت هزینه های مربوطه
 • هماهنگی و تعامل با مدیریت امور مالی و معاونت پشتیبانی دانشگاه
 • بررسی نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری سایر معاونت های دانشکده و ریاست دانشکده بر اساس چارت تشکیلاتی
 • هماهنگی و تعامل با سلسله مراتب اداری موجود در دانشگاه
 • نظارت بر عملکرد بخش های مالی،اداری و پشتیبانی دانشکده.
 • تلاش و پیگیری در راستای تامین نیازهای اساسی واحدهای دانشکده
 • بررسی و نیازسنجی فضای فیزیکی دانشکده
 • نظارت بر واحدهای تابعه با هماهنگی ریاست دانشکده
 • استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف دانشگاه
 • مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان و اجرای آن
 • نظارت بر امر نظافت و زیبا سازی دانشکده به کمک واحدهای مرتبط در دانشگاه     
 • خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز دانشکده با همکاری اداره تدارکات دانشگاه
 • رسیدگی به امور مربوط به اساتید مدعو شامل رزرو مهمان‌سرا، ایاب و ذهاب و ....
 • نظارت بر اجرای صحیح مفاد قراردادهای منقعد شده مرتبط با فعالیت‌های دانشکده شامل تکثیر، تعمیر، تجهیزات و ....

 

وظایف کارشناس حسابداری

 
 • تهیه و تنظیم کلیه اسناد هزینه  معاونت
 • ثبت اسناد هزینه تعهد آور در سیستم تعهدی و صدور چک
 • رسیدگی به اسناد حسابداری معاونت
 • انجام امور  شهریه دانشجویان
 • تهیه و تنظیم مغایرت بانکی
 • بررسی حسابها و اصلاحات مورد نیاز در حساب
 • انجام تعدیلات لازم پایان سال و بستن حسابها
 • کنترل و ثبت درآمدها
 • ثبت اسناد هزینه در دفاتر روزنامه و کل
 • پیگیری درآمدها
 • نظارت و کنترل پرداخت شهریه های دانشجویان
 • کنترل اسناد مربوط به هزینه های دانشکده

 

وظایف کارشناس امور اداری

 • رسیدگی و انجام امور مربوط به بررسیهای سازمانی و پیش بینی و تأمین کادر نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه 
 • مراقبت در امر حضور و غیاب کارکنان دانشگاه و طراحی سیستم‌های مکانیزه حضور و غیاب
 • انجام امور استخدامی و صدور احکام کارکنان دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی
 • صدور حکم استخدامی ، تغییر ضریب حقوق و مزایا ، ارتقاء گروه ، ترفیع و رتبه‌‌‌‌‌ علمی ، انتصاب ، اشتغال ، مأموریت، تعلیق ، بازنشستگی ، موظف و غیره
 • تهیه آمار کارکنان و انتقال آن به کارتهای کاردکس و کامپیوتری جهت نگهداری و ارائه به مقامات مافوق
 • تهیه و تنظیم و نگهداری حفظ و حراست پرونده‌های استخدامی و تهیه و جمع‌اوری آمار و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز واحد‌ها و نیز مایحتاج دانشگاه اعم از لوازم و مواد با رعایت کامل مقررات مالی

 

وظایف کارپردازی

 • خرید لوازم و وسایل درخواست شده توسط معاون پشتیبانی
 • بررسی اطلاعات جمع آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگی ها
 • بررسی اسناد مربوط به خرید و تایید آنها.
 • امضاء پیش نویسها و مکاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستی
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.