سامانه جدید یادگیری الکترونیکی دانشگاه از ابتدای ترم جدید (۱۴۰۰۲) استفاده خواهد شد و دروس ترم های آینده در سیستم جدید ارائه خواهد شد.
کلیه درس هایی که در سامانه سبا گزینه مجازی برای آن انتخاب شده است در سامانه بصورت اتوماتیک تعریف خواهد شد. کارشناسان محترم آموزشی جهت دریافت راهنمایی در خصوص ثبت گزینه مجازی در سامانه سبا می توانند با مدیریت امور آموزشی تماس برقرار نمایند.
 درخصوص نام کاربری و کلمه عبور: دانشجویان از شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و از کد ملی به عنوان رمز عبور استفاده نمایند. اساتید از شماره استادی به عنوان نام کاربری و از کد ملی به عنوان رمز عبور استفاده نمایند. کارشناسان از کد ملی به عنوان نام کاربری و از شماره همراه به عنوان رمز عبور استفاده نمایند. توجه: همه کاربران موظفند به محض اولین ورود رمز عبور خود را تغییر دهند و از در اختیار قرار دادن آن به سایرین جدا خودداری نمایند.
لازم است اطلاعات کاربری به روز رسانی شود مخصوصا پست الکترونیکی زیرا فرایند بازیابی رمز عبور از طریق ارسال پست الکترونیکی انجام خواهد شد.
تاکید میگردد به هیچ عنوان جهت حضور در کلاس مجازی استفاده از لینک کلاس صحیح نمی باشد.