برنامه سومین جشنواره ملی سینا 95/12/19

جهت مشاهده برنامه روز جشنواره بر روی تصویر زیر کلیک نمایید

google-drive-download-button

ورود کاربران

جستجو

تقویم جشنواره

اعلام فراخوان جشنواره : 15 دی ماه 1395    مهلت ارسال محتواهای الکترونیکی : 29 بهمن ماه 1395   تاریخ برگزاری جشنواره: 19 اسفند ماه 1395