تمدید مهلت ارسال فرایند

جشنواره سینا به اطلاع می رساند مهلت ارسال فرایندها تا 29 بهمن ماه 1395 تمدید گردید.

ورود کاربران

جستجو

تقویم جشنواره

اعلام فراخوان جشنواره : 15 دی ماه 1395    مهلت ارسال محتواهای الکترونیکی : 29 بهمن ماه 1395   تاریخ برگزاری جشنواره: 19 اسفند ماه 1395