فراخوان سومین جشنواره سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی(سینا)

بدینوسیله از کلیه رؤسای مراکز آموزش مجازی، اساتید هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، طراحان آموزشی، دانشجویان، تولید کنندگان و سایر فعالان محترم حوزه یادیگری الکترونیکی و آموزش مجازی در سطح کشور دعوت بعمل می آید، طرح، ایده یا محصول خود را در زمینه سلامت الکترونیکی جهت داوری تا پایان وقت اداری 15بهمن ماه 1395 در  سایت ثبت نام نمایند.
در این جشنواره فعالیت های مجازی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ارائه خواهد شد و از فعالان حوزه مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز تقدیر بعمل خواهد آمد.

 


محورهای جشنواره:
•    طراحی نرم افزارهای مدیریتی یا ارزشیابی، تدوین استانداردها، تالیف کتاب تخصصی یا سایر اسناد حوزه یادگیری الکترونیکی
•    طراحی سایت ها، دوره های الکترونیکی یا بسته های آموزشی آنلاین و آفلاین
•    طراحی و تولید محتوای الکترونیکی (اعم از درس افزار، آزمایشگاه، کارگاه، بازی، فیلم، پویانمایی، کتاب الکترونیکی و ...)
•    طراحی ایده های مناسب برای تبدیل به محصولات الکترونیکی (ویژه دانشجویان)

 

شرایط عمومی:
•    رعایت حق کپی آثار دیگران
•    عدم ارسال طرح، ایده یا محصول ارسال شده به جشنواره قبلی سینا
•    تکمیل دقیق فرم ثبت نام

گروه های شرکت کننده:
در صورت رعایت موضوع سلامت الکترونیکی کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعم از پزشکی و غیرپزشکی، سازمان آموزش پرورش کشور، سازمان فنی و حرفه ای کشور و سایر مؤسسات و شرکت های فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه یادگیری الکترونیکی می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.

نحوه ثبت نام:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با رعایت موضوع سلامت وشرط عدم ارسال طرح، ایده یا محصول به سایر جشنواره های سینا و رعایت حق کپی آثار دیگران از طریق تکمیل فرم موجود در سایت جشنواره به آدرس زیر ثبت نام نمایند.

 ثبت نام در جشنواره

تاریخ برگزاری: 19/12/95     مکان: مجتمع ولایت، سالن ابوریحان

ورود کاربران

جستجو

تقویم جشنواره

اعلام فراخوان جشنواره : 15 دی ماه 1395    مهلت ارسال محتواهای الکترونیکی : 29 بهمن ماه 1395   تاریخ برگزاری جشنواره: 19 اسفند ماه 1395