سومین نشست نمایندگان دانشگاه‌های کلان منطقه 5 در حیطه توسعه آموزش‌های مجازی در تاریخ 29/2/95 در محل قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه برگزار گردید.

358873fad4914931314b94f2036b503a XLدر این نشست که به منظور پیگیری مصوبات جلسات پیشین و نیز بررسی برنامه های آینده و همکاری های مشترک بین دانشگاهی تشکیل شد، نمایندگان آموزش مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، هرمزگان، یاسوج، بوشهر، فسا، جهرم، لار و گراش، گزارش جامعی از وضعیت زیرساخت‌های آموزش مجازی، تولید محتوای الکترونیکی، نیروی انسانی آموزش دیده، رشته های پیشنهادی مجازی در آینده و چالش‌های پیش روی هر دانشگاه در عملی شدن برنامه ها ارائه دادند. گزارشات اغلب دانشگاه‌های کلان منطقه 5 حاکی از مثبت بودن روند پیگیری و توسعه آموزش‌های مجازی در منطقه بود. همچنین مهمترین اولویت مورد توافق در لیست برنامه های آتی، ضرورت توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های قطب 5 بود که توسط دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیگیری خواهد شد و اولین دوره توانمندسازی ویژه اعضای هیات علمی قطب 5 در تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.