معاونت محترم آموزشی دانشگاه های کلان منطقه 5 [شیراز، یاسوج، هرمزگان، بوشهر، فسا، جهرم، لار، گراش]        شماره نامه:483308/94 مورخ 94/11/11

سلام علیکم

احتراما پیروی دومین نشست نمایندگان محترم دانشگاههای کلان منطقه 5 در حیطه آموزش های الکترونیکی مورخ 30/10/94 در شیراز، به پیوست صورت جلسه یاد شده به انضمام فرم اطلاعات درخواستی جهت تشکیل بانک داده در حیطه آموزش های الکترونیکی حضورتان ارسال میگردد. خواهشمند است دستور اقدام و مساعدت مقتضی جهت تکمیل و ارسال فرم های پیوست را مبذول فرمایید.

با تشکر

دکتر مجید رضا فرخی

رئیس قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه